Kiến thức vĩ mô

Cung cấp những thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô tác động đến thị trường tiền điện tử nói riêng và thị trường tài chính nói chung.